işleminin sonucu kaçtır?

advertisement
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-1-Y
1. 623 X100= ? işleminin sonucu
aşağıda-kilerden hangisidir?
A) 623
B) 6230
C) 62300
D) 623000
7.
218
x
A
872
Yukarıdaki toplama işlemine göre
A + A = ? İşleminin sonucu kaçtır?
2- 12x .........= 44 verilmeyen çarpan
kaçtır?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
AB C
x
C
10 6 0
Yukarıdaki toplama işleminde A B C
üç basamaklı bir sayıdır.
Buna göre : A+ B + C= …….
Toplamı kaçtır?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
A) 8
C) 4
B) 6
D. 2
8. 235 x 15 =? İşleminin çarpımın
en yakın onluğa yuvarlanmış hali
hangisidir?
3.
4. A x B = ? işleminde A ve B farklı
rakam-lardır. Buna göre çarpım en çok
kaç olabilir?
A) 82
B) 72
C) 62
D) 52
A.2800
C. 2820
9.
1B4
A
________
462
Yukarıdaki çarpma işleminde A+B=?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
10-
+
3A5
x
C
B10
Yukarıdaki çarpma işleminde
A+B+C=? işleminin sonucu kaçtır?
5.
A) 8
C) 6
B) 7
D) 5
6. “304x4=?” işleminin sonucu
nedir?
A) 1216
C) 1741
B. 2810
D. 28300
34 6
x BC
000
1038
10380
Yukarıdaki çarpma işlemine göre B +C=? kaçtır ?
A) 4
C) 3
B) 2
D) 5
11- 555 X Δ = 5550işleminde,verilmeyen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10000
B) 1000
C) 100
D) 10
B) 1831
D) 1231
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-2-Y
1. Aşağıdaki çarpma işleminin tahmini
sonucu kaçtır?
Tahmin
32
…………
+ 15
………….
…….
…………..
A) 100
C) 300
2.
B) 200
D) 600
CC
+ C
275
Yandaki çarpma işlemine göre C = ?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 6
3. KL + KL = 108 işlemine göre K x L
kaçtır?
A) 9
C)24
B)15
D) 20
4. 3x50>A sıralamasına uyan en
büyük A sayısı kaçtır?
7- Günde 5 sayfa kitap okuyan bir kişi,
2 haftada kaç sayfa kitap okur?
A-90
C-40
8. Hangi sayının 4 katının 5 fazlası 45
eder?
A-21
B-40
C-12
D-10
9. 486 X 37 = ? işleminin sonucu
hangisidir?
A) 18 882
B) 18 962
C) 17 872
D) 17 982
10. AB
X C3
195
+ 130
1495
Yukarıdaki çarpma işlemine göre
A + B + C = ? işleminin sonucu kaçtır
A) 11
A)149
C)169
5.
B)159
D)179
(5 x 1) x (3x2) = ?
A) 20
C) 26
B) 25
D) 30
6. 5 X (2X1)=(5X ? )x0 işleminde
eşitliğin sağlanması için soru işareti
yerine hangi sayı gelmelidir?
A)3
C)1
B)2
D) 0
B-70
D-80
B) 12
C) 13
D) 14
11. Çarpımları 24 olan iki doğal sayının
toplamı en çok kaç olabilir?
A) 10
B) 11
C) 14
D) 25
12360 x 45=? İşleminin sonucu,
aşağıdakilerden hangisidir?
A- 16 200
B- 15 120
C-15 632
D-15 200
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-3 -Y
1. ABC
X
37
. . .
+ 903
. . . . .
Yukarıdaki çarpma işlemine göre
A + B − C = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
2. Mustafa kırtasiyeden 30 liraya bir
silgi ve tanesi 50 liradan üç tane kalem
alıyor.500 lira verince kaç lira para
üstü alması gerekir?
A) 420
B) 350
C) 320
D) 180
3- En küçük dört basamaklı doğal
sayının 4 katının 14 fazlası kaçtır?
A- 3914
B-4000
C-4014
D-4004
6. n  628101 eşitsizliğine uyan en
büyük “ n ” doğal sayısı kaçtır?
A) 63499
C) 63428
B) 63429
D) 63427
7. 2  4  6  0  ? işleminin sonucu
kaçtır?
A) 0
C) 24
B) 48
D) 1
8. Kilogramı 24 YTL olan 5 kg portakal balına, kilogramı 16 YTL olan 3 kg
kır balı karıştırılıyor. Yeni karışımın 1
kg’ının fiyatı kaç YTL olur?
A) 10
C) 18
B) 15
D) 21
9. (7 X 3) x5 = ?
Yukarıdaki işlemde soru işareti yerine
hangi sayı yazılır.
A)505
B)305
C)105
D)205
. . . .
4.

3 4
5 5 0 4
 . . . .
. . . . . .
verilen çarpma işleminin göre çarpım kaçtır?
A) 47648
C) 4128
B) 46784
D) 1376
5. Bir evde 3 oda var. Her odada 4
pencere, her pencerede de 9 cam var
ise bu evde kaç pencere camı vardır?
A) 108
C) 63
B) 105
D) 36
10. “3+3+3+3+3” işleminin kısaltılmışı hangisidir?
A) 3+3+3
B) 3+(3+3+3+3)
C) (3+3)+(3+3+3)
D) 3X4
11. ( 8 x12 ) x 5 = A x 6
Yukarıdaki eşitlikte "A" yerine hangi
doğal sayı yazılmalıdır?
A) 480
C) 86
yerlikaya
B) 96
D) 80
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-4-Y
1.Tekcan’ ın günde 8 sayfa okuyarak
13 günde bitirdiği kitabın yarısı kaç
sayfadır?
A) 52
B) 64
C) 76
D) 104
2-Bir günde 16 sayfa kitap okuyan Ali,
9 günde kaç sayfa kitap okur?
A-)160
B-)152
C-)148
D-)144
3- Bir işçinin günlüğü 27 TL’dir. Bu
işçi 25 gün çalışırsa kaç TL kazanır?
A-675
B-875
C-1000
D-975
4- 360 x 45=? İşleminin sonucu,aşağıdakilerden hangisidir?
A- 16 200
B- 15 120
C-15 632
D-15 200
5. Ardışık iki sayının toplamı 33’tür. Bu
sayıların çarpımı kaçtır?
A- 272
B- 273
C- 274
D- 275
6-Bir işçinin günlüğü 7650 liradır. Bu
işçi 25 gün çalışırsa kaç lira kazanır?
A-190 250 LİRA
B-195 450 LİRA
C-267 960 LİRA
D-191 250 LİRA
7. 2  4  6  0  ? işleminin sonucu
kaçtır?
A) 0
B) 48
C) 24
D) 1
8. “253X17” işleminin sonucu kaçtır?
A) 3281
B) 4281
C) 4301
D) 4331
9. Bir terzi günde 5 tane gömlek dikmektedir.Bir gömlek için 180 cm kumaş kullandığına göre günde kaç m
kumaş kullanmaktadır?
A-6m
B-7m
C-8m
D-9m
● -■= 6
10 +● = 24
olduğuna göre, ■ x 2 kaçtır?
10-
A) 7
C)16
B)8
D)28
11-Bir aile günde 6 ekmek tüketmektedir.ekmeğin tanesi 450 Kr. olduğuna
göre, bu ailenin haftalık ekmek gideri
kaç Kuruştur?
A) 2 700
B) 18 900
C) 4 500
D)14 000
12. Toplamları 12 olan farklı iki doğal
sayının çarpımları en çok kaç olabilir
A) 12
C) 32
yerlikaya
B) 27
D) 35
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-5-Y
1- Günde 7 ekmek tüketen bir aile 15
günde kaç ekmek tüketir?
A-21
B-45
C-35
D-105
2. 27X...=216 işleminde verilmeyen
çarpan kaçtır?
A)5
B)6
C)7
D)8
3. n  628101 eşitsizliğine uyan en
büyük “ n ” doğal sayısı kaçtır?
A) 63499
B) 63429
C) 63428
D) 63427
7. Okulla, evimizin arasında 20 m ara
ile 10 tane elektrik direği vardır. Okulla
evimizin arası kaç m'dir?
A)160
B) 200
C)180
D) 220
8.
(8 X 3) x 21 = ?
A) 504
B) 404
C) 304
D) 204
9.
8a
x
3_
246
Yukarıdaki çarpma işleminde a yerine
hangi sayı yazılmalıdır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
4. 3  3  3  3  3  □  3 eşitliğinde □
yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
102x( 25x4)= işleminin sonucu
kaçtır?
A-200
B-300
C-400
D-500
5.
2 x A < 58 ifadesinde A yerine
gelebilecek en büyük sayı kaçtır?
A) 30
B) 29
C) 28
D) 31
11. (7X7) – (6X6) = İşlemin sonucu
kaçtır?
A.0
B.2
C.13
D.31
3 x k < 75 eşitsizliğinde k yerine
gelebilecek en büyük sayı kaçtır?
A) 50
B) 25
C) 24
D) 55
12.
6. 333 x 33 x 3 = işleminin sonucu
kaçtır?
A) 40 967
B) 30 967
C) 52 967
D) 32 967
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-6-Y
1- 353x100=? işleminin sonucu kaçtır
A-353
B-3530
C-35300
D-353000
2. ( 16 x ? ) x7 = 0 işleminde ? işareti
yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A-0
B-1
C-2
D-4
3. Evimizle okulumuzun arası 165
m’dir. Her gün öğle yemeğine de gelen
Ezgi, bir haftada kaç m yol yürümektedir?
A-3503
B-3530
C-3300
D-3500
4. Bir çiftçinin 26 ineği vardır. Her
ineğinden günde ortalama 10 litre süt
almaktadır. Bu çiftçi 3 haftada kaç litre
süt alır?
A-3460
B-4460
C-5460
D-6460
5.
A + B = 8 ve
A – B = 4 ise
A=?
7. Berke bir taksit tutarı 190 TL olan
koltuk takımını 12 taksite almıştır.
7 taksiti ödediğine göre geriye kaç TL
borcu kalmıştır?
A) 350
B) 450
C) 550
D) 950
8- (4 X 5) X (2 x 6) = ?
A) 340
B) 440
C) 540
D) 240
9. Bir okur günde 48 sayfa kitap okumaktadır.8 gün sonunda geriye baktığında 36 sayfası kaldığını gördü. Bu
kitap kaç sayfadır?
A) 310
B) 410
C) 510
D) 210
10. 7 9
x25
Yukarıdaki çarpma işleminin çarpımı
kaçtır?
A) 1965
B) 1573
C) 1975
D) 2374
A-6
B-5
C-2
D-4
6. Bir musluk bir havuza dakikada 14
litre su akıtarak 2 saatte dolduruyor.
Havuz kaç litre su almaktadır?
A-1680L
B-1580L
C-1280L
D-1480L
11- Bahçede 14 ağaç ,ağaçlardan her
birinde 24 ‘er kuş var. 14 ağaçta toplam kaç kuş vardır?
A-1344 kuş
B-1336 kuş
C-1636 kuş
D-1354 kuş
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-7 -Y
1. 143 sayısının 2 katının 1000 fazlası olan sayı kaçtır?
A) 2860
B) 3860
C) 4860
D) 2370
2. Süade 28 yaşındadır. Babasının
yaşı Sude’nin yaşının 3 katıdır.
Sude’nin babası kaç yaşındadır?
A-44 yaşında
B-34 yaşında
C-84 yaşında
D-23 yaşında
7. Bir iş yerinde 243 bayan, bayanların
3 katı kadar erkek çalışmaktadır. Bu iş
yerinde çalışanlar kaç kişidir ?
A) 872
B) 972
C) 973
D) 983
8. Hümeyra, 20 yaşındadır. Babası nın
yaşı, Hümeyra’nın yaşının 4 katı dır.
İkisinin yaşları toplamı kaçtır?
A) 80
B) 100
C) 30
D) 300
3. Günde 123 metre yürüyüş yapan bir
insan 25 günde kaç metre yürüyüş
yapar?
A-6075 metre
B-5075 metre
C-4075 metre
D-4075 metre
4. Haftada 28 litre süt içen bir bebek, 2
haftada kaç litre süt içer?
A- 56 litre süt
B- 392 litre süt
C- 336 litre süt
D- 436 litre süt
5. Tanesi 65 Kr olan çikolatanın 15
tanesi kaç Kr eder ?
A) 975
B) 875
C) 775
D) 675
6. Bir sporcu günde 5 saat antrenman
yapıyor. Bu sporcu, 3 haftada kaç
saat antrenman yapar ?
A) 92
B) 105
C) 115
D) 215
9. ( 4 x ? ) x ( 5 x 9 ) = 2160
işleminde ? işareti yerine hangi sayı
yazılmalıdır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 30
10. Saatte 25 sayfa kitap okuyan
Gizem, her gün 2 saat kitap okumaktadır.Gizem, iki haftada kaç sayfa
kitap okur?
A) 700 sayfa
B) 500 sayfa
C) 400 sayfa
D) 300 sayfa
11.Üç basamaklı en küçük sayının 2
katının 50 fazlası kaçtır ?
A) 100
B) 200
C) 250
D) 350
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-8 -Y
1. Üç basamaklı en küçük sayının 7
katının üç basamaklı en büyük sayıdan
farkı kaçtır ?
A) 199
B) 299
C) 399
D) 499
7.Tanesi 47 TL’ den 10 tane kitap
aldık. Kırtasiyeciye 700 TL verdik.
Geriye kaç TL para üstü alacağız?
A) 170 TL
B) 230 TL
C) 370 TL
D) 470 TL
2. 3623 X100= ? işleminin sonucu
aşağı dakilerden hangisidir?
A) 3623
B) 36230
C) 362300
D) 3623000
8.
x
Yukarıdaki toplama işleminde A B C üç
basamaklı bir sayıdır.
Buna göre : A+ B + C= ……. Toplamı kaçtır?
A) 9
C) 7
3. Her birinde 35 kibrit çöpü olan 24
kutuda kaç kibrit çöpü vardır ?
A) 440
B) 540
C) 840
D) 940
4- 10x ......= 440 verilmeyen çarpan
kaçtır?
A) 34
B) 24
C) 44
D) 54
5. Bir sandıkta 135 limon vardır. 5
sandık limon satan manav kaç tane
limon satmıştır ?
A) 875
B) 775
C) 675
D) 575
6. “304X5=?” işleminin sonucu
nedir?
A) 1216
C) 1741
ABC
C
936
B) 8
D) 6
9. Okulumuzun öğrencileri bahçede
36 kişilik 15 sıra oluşturmaktadırlar.
Okulumuzun öğrenci sayısı kaç
kişidir ?
A) 440
B) 540
C) 140
D) 240
10. Bir doğal sayının sağına üç sıfır
eklemek İçin kaçla çarpılması gerekir?
A) 1000
B)100
C) 10
D) 10000
11.Bir bakkal günde 4 koli yumurta
satıyor. Her kolide 30 yumurta olduğuna göre bir haftada bakkalda kaç
yumurta satılmaktadır?
A) 120
B)210
C) 330
D) 840
B) 1831
D) 1520
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-9 -Y
1.
6. 28 in 15 katının 12 eksiği olan sayı
kaçtır?
A-408
B-308
C-418
D-430
A + B = 6 ve
A – B = 2 ise
A=?
A-6
B-5
C-2
D-4
2. Bir musluk bir havuza dakikada 10
litre su akıtarak 3 saatte dolduruyor.
Havuz kaç litre su almaktadır?
A-1800L
B-1500L
C-1200L
D-1400L
3. A x B = ? işleminde A ve B farklı
rakamlardır. Buna göre çarpım en çok
kaç olabilir?
A) 82
B) 72
C) 62
D) 52
4.
1A5
+
C
B00
Yukarıdaki çarpma işleminde A+B+C =
? işleminin sonucu kaçtır?
A) 8
C) 10
B) 9
D) 11
7. 303 x 101 işleminin sonucu kaçtır?
A-30 333
B-30 303
C-30 603
D-30 633
8.
215
x
A
B45
Yukarıdaki toplama işlemine göre
A + B= ? İşleminin sonucu kaçtır?
A) 8
C) 4
B) 6
D. 9
9. 235 x 13 =? İşleminin çarpımın
en yakın onluğa yuvarlanmış hali
hangisidir?
A.3050
C. 3070
B. 3060
D. 3100
10. M> 25x 36 ise en küçük “ M”
doğal sayısı kaçtır?
5. Okulumuzun öğrencileri bahçede 42
kişilik 16 sıra oluşturmaktadırlar. Okulumuzun öğrenci sayısı kaç kişidir ?
A) 670
B) 671
C) 672
D) 673
A-899
C-901
B-900
D-910
11. (18 x 5) x 7 = K x 35
Çarpma işleminde “ K” yerine hangi
sayı gelmelidir?
A-20
C-18
yerlikaya
B-17
D-35
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-10 -Y
1.Dört basamaklı en küçük sayı ile
753 sayısının çarpımı kaça eşittir?
A. 7530
B. 75 300
C. 753 000
D. 753 753
2.Kilogramı 275 Kr olan elmadan 123
kg alan bir manav toptancıya kaç Kr
ödemelidir?
A. 32 865
B. 33 715
C. 33 825
D. 34 875
3. 23 x 0 x 17 = ? işleminin sonucu
kaçtır?
A. 357
B. 0
C. 161
D. 34
4.
( 8 x12 ) x 5 = A x 6
Yukarıdaki eşitlikte "A" yerine hangi
doğal sayı yazılmalıdır?
A) 480
B) 96
C) 86
D) 80
5. 5700 x 10 = işleminin sonucu
kaçtır?
A) 5700
B) 57000
C) 570000
D) 5700000
6.
1B4
A
_X_______
924
Yukarıdaki çarpma işleminde A+B=?
A. 11
B. 10
C. 8
D. 9
7. Aşağıdaki çarpma işleminin tahmini
sonucu kaçtır?
Tahmin
345
…………
+ 151
………….
…….
…………..
A) 600
B) 500
C) 300
D) 400
8. AB + AB = 144 işlemine göre A x B
kaçtır?
A) 1
B)5
C)4
D) 2
9. 3x100>A sıralamasına uyan en
büyük A sayısı kaçtır?
A)249
B)259
C)299
D)279
10. (5 x 0) x 3 = ?
A) 0
B) 5
C) 2
D) 3
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-11 -Y
1-
+
6. 5 X (2X0) = (5X ? )x2 soru işareti
yerine hangi sayı gelmelidir?
A)3
B)2
C)1
D) 0
4 6
x BC
46
92
966
Yukarıdaki çarpma işlemine göre B +C=? kaçtır ?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
7- Günde 25 sayfa kitap okuyan bir
kişi,3 haftada kaç sayfa kitap okur?
A-725
B-625
C-425
D-525
2- 555 X Δ = 55500 işleminde,verilmeyen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10000
B) 1000
C) 100
D) 10
8. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin
sonucu en küçüktür?
A-267 x 100
B-37 x 1000
C-998 x 10
D-4650 x 10
3. Hangi sayının 4 katının 1 fazlası 85
eder?
A-21
B-40
C-12
D-10
4.
325x25 =? İşleminin sonucu,
aşağıdakilerden hangisidir?
A- 8125
B- 8126
C-8127
D-8128
5.
9- Bir işçi günde ortalama 8 saat süreyle bir evin yapımında çalışıyor ve
işini 2 haftada bitiriyor.İşçi bu evin
yapımında toplam kaç saat çalışmıştır?
A. 16
B.32
C.56
D.112
)
AA
+ A
396
Yandaki çarpma işlemine göre A = ?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 6
10. Bir bakkal günde 4 koli yumurta
satıyor.Her kolide 30 yumurta olduğuna göre bir haftada bakkalda kaç yumurta satılmaktadır?
A) 120
B)210
C) 330
D) 840
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-12 -Y
1. Bir öğrenci bir günde 64 sayfa kitap
okursa 5 haftada kaç sayfa kitap okur?
A-626
B-819
C-2240
D-924
6. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin
sonucu en küçüktür?
A) 267 X 100
B) 37 X 1000
C) 998 X 10
D) 4650 X 10
2. 486 X 35 = ? işleminin sonucu
hangisidir?
A) 17 000
B) 17 100
C) 17 010
D) 17 020
7.
A-6
B-5
C-4
D-3
3.
AB
X C3
195
+ 130
1495
Yukarıdaki çarpma işlemine göre
A + B + C = ? işleminin sonucu kaçtır
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
4. Çarpımları 36 olan iki doğal sayının
toplamı en çok kaç olabilir?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
5.
25A
x C4
102 4
+ 512
614 4
İşleminde A X C= kaçtır?
A) 8
B) 6
C)10
D)12
A + C = 9 ve
A – C = 6 ise
C=?
8. 30x10>A sıralamasına uyan en
büyük A sayısı kaçtır?
A)249
B)259
C)299
D)279
9. Her birinde 45 kibrit çöpü olan 34
kutuda kaç kibrit çöpü vardır ?
A) 1530
B) 1540
C) 1550
D) 1560
10- 100x ......= 4400 verilmeyen
çarpan kaçtır?
A) 34
B) 24
C) 44
D) 54
11. Bir sandıkta 135 elma vardır. 25
sandık elma satan manav kaç tane
elma satmıştır ?
A) 4475
B) 5575
C) 6675
D) 3375
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
TEST-13-Y
1. Bir kasabanın kütüphanesinde 270
kitap vardır.Kasabadaki 250 aile kütüp
haneye onar kitap bağışladı.Toplam
kaç kitap oldu?
A) 2773
B) 2772
C) 2772
D) 2770
2. Bir iş yerinde çalışan ustaların gündelikleri 100TL,çırakların gündelikleri
50TL dir.Bu iş yerinde 5 usta ve 3
çırağa iki günde kaç TL odenir ?
A) 650
B) 1650
C) 1300
D) 2300
3. Bir kazakla bir çorabın fiyatı 130 TL
dir.Kazağın fiyatı 3 çorabın fiyatından
10TL fazladır.Buna gore kazağın fiyatı
kaç TL dir?
A) 70
B)100
C) 80
D) 90
4. 4.sınıf öğrencileri,bir ormana gezi düzenlediler.ormanda 50 meşe ve meşe ağaçlarının 30 katının 150 eksiği kadar da çam ağacı
saydılar ormanda-ki çam ağaçlarının sayısı
kaçtır?
A) 1500
B)1350
C) 1800
D) 1850
6.Bir köylü pazara götürdüğü 250 yumurtanın tanesini10Kr’tan sattı.eline
geçen paranın 5TL’sini harcadı.kaç
lirası kaldı?
A) 25TL
B) 15TL
C) 5TL
D) 20TL
7.Bir firma,çalışanları için tanesi 80 TL
ye 20 tane üniforma satın aldı. Toptan
alış veriş yaptığı için toplam fiyattan
100TL indirim yapıldı.Bu alışverişte
firma kaç TL ödedi?
A) 1800TL
B) 1500TL
C) 1600TL
D) 1550TL
8. 8A3A5 beş basamaklı doğal sayısındaki
A’ rakamlarının basamak değerlerinin toplamı 1010 olduğuna göre A rakamların çarpımı
kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9. 12 x10  A eşitsizliğini sağlayan en
büyük A doğal sayısı kaçtır?
A) 119
B) 219
C) 118
D) 218
10)
A40
x
C
700
Yukarıdaki çarpma işlemine göre A + C= ? kaçtır?
5.Ahmet’in köyünde 250 inek,ineklerin
sayısının 10 katı kadar koyun var.Ahmet’in
köyünde toplam kaç hayvan vardır?
A) 2500
B) 2750
C) 2800
D) 2850
Y:…..
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
Y:…..
TEST-14-Y
1) “64328” doğal sayısının onlar basamağındaki rakam ile binler basamağındaki rakamın çarpımlarının sonucu kaçtır?
A)8
B)6
C)4
D)2
2)
( 2 x0 ) x 222 = K
Çarpma işleminde “ K” yerine hangi sayı gelmelidir?
A- 320
B- 220
C- 0
D- 2
3) Emin,kırtasiyeden bir defteri 6TL’ye kalemi
ise defterden 2 lira ucuza alıyor.Emin,kırtasiyeden 2 defter,5 kalem aldığına göre kırtasiyeye kaç lira vermiştir?
A- 20TL
B- 12TL
C-32TL
D- 42TL
4) Bir iş yerinde çalışan ustaların gündelikleri
100TL,çırakların gündelikleri 50TL dir. Bu iş
yerinde 5 usta ve 3 çırağa iki günde kaç TL
ödenir ?
A) 650 TL
B) 1650 TL
C) 1300 TL
D) 2300 TL
5) Eda,10 yaşındadır. Babası Eda’dan 20 yaş
daha büyüktür. 5 yıl önce Eda ile babasının
yaşlarının toplamı kaçtı?
A) 25
B) 30
C) 40
D) 50
6) İzzet,ailesiyle beraber,bir ormana pikniğe
gidiyor.İzzet,ormanda 50 meşe ve meşe
ağaçlarının 23 katının 150 fazlası kadar da
çam ağacı saydı.İzzet,ormanda kaç tane çam
ağaçı saymıştır?
A) 1150
B) 1300
C) 1000
D) 1050
7) Mustafa’nın köyünde 255 inek,ineklerin
sayısının 10 katı kadar koyun var.Mustafa’nın
köyünde toplam kaç hayvan vardır?
A) 2500
B) 2550
C) 2850
D) 2805
8. Bir çiftçinin 26 ineği vardır. Her ineğinden günde ortalama 9 litre süt almaktadır.Bu çiftçi 6 haftada kaç litre
süt alır?
A) 9828 L
B) 9838 L
C) 9848 L
D) 9818 L
9. İlçemizde 5820 erkek, erkeklerden
820 daha az kadın ve kadınların iki katı
kadarda çocuk vardır. İlçemizin nüfusu ne kadardır?
A) 20850
B) 20050
C) 200850
D) 20050
yerlikaya
ADI- SOYADI:……………………………
MATEMATİK-4 ÇARPMA İŞL.
D:……
TEST-15-Y
1. Bir bakkal bir koli içinde 50 paket
bulunan 7 koli bardak alıyor. Her pakette 12 bardak bulunduğuna göre
bakkal kaç tane bardak almıştır?
A) 4225
B) 4300
C) 4200
D) 5200
6. Beş kardeşin yaşları toplamı 55’ tür.
Beş yıl sonra ki yaşları toplamının iki
katı kaç olur?
A) 260
B)160
C) 60
D) 360
7.
x
2. Bir musluk bir havuza dakikada 10
litre su akıtarak 2 saatte dolduruyor.
Havuz kaç litre su almaktadır?
A) 4200L
B) 3200L
C) 1200L
D) 2200L
3. Yaşları toplamı 70 olan 3 kişilik bir
ailenin kaç yıl sonra yaşları toplamı 85
olur?
Y:…..
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
8 A Yandaki çarpma işleminde A
3_ yerine hangi sayı yazılmalıdır?
246
8.
(44 x 100) x2 = ?
A) 800
B) 880
C) 8800
D) 80
A) 20
B) 5
C) 12
D) 15
4. 135A + BC28 = 4885 işleminde
(AxB)xC= işleminin sonucu kaçtır?
A) 205
B)105
C) 102
D) 1005
12. Bir bakkal günde 4 koli yumurta satıyor.Her kolide
30 yumurta olduğuna göre bir haftada bakkalda
kaç yumurta satılmaktadır?
A) 120
C) 330
B)210
D) 840
9. Betül 10 yaşındadır. Babası Betül’ den 20 yaş daha
büyüktür. 5 yıl sonra Betül ile babasının yaşları
toplamının iki katı kaç olur?
A) 120
B) 140
C) 150
D) 160
13- Bir işçi günde ortalama 8 saat süreyle bir evin
yapımında çalışıyor ve işini 2 haftada bitiriyor.İşçi
bu evin yapımında toplam kaç saat çalışmıştır?
A. 16
C.56
5. AB + 79 = 89 işleminde AXB=?
toplamı kaçtır?
A) 0
B)1
C) 10
D) 5
yerlikaya
B. 32
D.112
Download