“BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE” KİTABI SINAVI 1. “Suomi”nin

advertisement
“BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE” KİTABI SINAVI
1. “Suomi”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşler Ülkesi
B) Yiğitler Meydanı
C) Bataklıklar Ülkesi
D) Örümcekler Diyarı
E) Sumo Güreşçileri
2. Kitap hangi ülkenin geri kalmışlıktan kurtuluşunu anlatmaktadır?
A) Rusya B) Avustralya C) İsveç D) Finlandiya E) İtalya
3. "Milletlerin tarihini şahıslar şekillendirir" görüşünü savunan kimdir?
A) Carlyle
B) Bismark
C) Napolyon
D) Martin luther
E) Lev tolstoy
4. Genç beyinlerin körelmesine neden olan unsur kitaba göre aşağıdakilerden
hangisidir?
A) sigara B) kavga C) futbol
D) uyuşturucu E) tiyatro
5. Luka MAKDONALD nasıl bir ailenin çocuğudur?
A) dinine çok bağlı bir ailenin
B) koyu aristokrat bir ailenin
C) hekimlik duygusu ağır basan bir ailenin
D) çok milliyetçi bir ailenin
E) Finlandiya’nın en zengin ailesinin
6. “Aydınlar halkın ……… konumundadır?” boşluğa kitaba göre aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) kalbi B) eli
C) vücudu D) beyni E) gözü
7. Aşağıdakilerden hangisi ‘tarihten ibret almak’ bölümünde örnek verilen devletlerden
değildir?
A) Avusturya İmparatorluğu B) Wilhelmler C) Bizans
D) Bismarklar E) Osmanlı Devleti
8.Beyaz zambaklar ülkesi hangi ülkelerin himayesi altında kalmıştır?
A) Fransa ve İngiltere
B) Portekiz ve İsveç
C) Rusya ve İsveç
D) Rusya ve Bulgaristan
E) Çek Cumhuriyeti ve İtalya
9. Fin milletinde ilk gelişim nereden başlamıştır?
A) Okullardan B) Köylülerden
C) Tarladan D) Yöneticilerden E) Kışladan
10. (J)Yarvinen ve arkadaşları aşağıdakilerden hangisini örnek almışlardır?
A) Snelman B) Robinson Crusoe C) Prens Edward
D)George Petrov E) Cervantes
11. Snelman ‘ ın çıkarmış olduğu gazetenin adı …………. dır.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Saimo B) Saima C) Salman D) Seima E) Saymo
12. Reçel ve tatlı kralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karokep B) Thomas Gulbe C) Yukko D) (J)Yarvinen E) Snelman
13. ………………….. Fin Meclisi’ni toplayarak “Rus idaresini mi, yoksa İsveç idaresini mi
istersiniz?” diye sordu.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Snelman
B) Gregory Petrov
C) (J)Yarvinen
D) 1. Aleksandr
E) Papaz IV. Lui
14. Finler kitapta aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?
A) Sabırlı Hıristiyanlar
B) Savaşçı Hıristiyanlar
C) Azimli Hıristiyanlar
D) Barışçı Hıristiyanlar
D) Tembel Hıristiyanlar
15. Finlandiya’da kaç tane okul bulunmaktadır?
B) 88 B) 44 C) 66 D) 77 E) 56
16. …………. ailesi, her yıl on başarılı öğrenciyi Almanya’ya, onunu Fransa’ya diğer onunu
da Amerika’ya burs vererek gönderiyor.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Gulbe B) Petrov C) Okunen
D) Edvard E) Kral
17. Beyaz zambaklar ülkesinde adlı kitap Bulgaristan`da hangi adla bilinmektedir?
A) Beyaz kelebekler ülkesinde
B) Beyaz güller ülkesinde
C) Beyaz nilüferler ülkesinde
D) Beyaz laleler ülkesinde
E) Beyaz kurtlar ülkesinde
18. “ Beyaz zambaklar ülkesinde “ adlı kitabın ilk yayıncısı kimdir?
A) Grigory Petrov
B) Nezk Demre
C) Deçko Leçev
D) Dinyo Bojkov
E) Mery Polter
19. Rusya'nın Finlandiya'yı kendi sınırları içine almak istemesinin nedeni nedir?
A) Finlandiya'nın ekonomik durumunun iyi olması
B) Finlandiya'nın askeri stratejik konumu
C) Finlandiya'nın geniş sınırlara sahip olması
D) Finlandiya'nın verimli topraklara sahip olması
E) Finlandiya'nın kültür seviyesinin yüksek olması
20.Kitaplardaki tasvirlerde ..............'ın alnı oldukça geniştir.Boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Herkül B) Aleksandr C) Sokrates
D) Snelman E) İsviçre başkanı
21. Aşağıdakilerden hangisi Yarvinen’in gözlerini açan onun “Tatlılar Kralı” olmasını
sağlayan ve bir konferansta tesadüfen dinlediği hikayedir?
A ) Robin Hod B) Guliver C) Robinson Kruzo D ) Yedi Cüceler E ) Köroğlu Destanı
22. Yarvinen bankanın müdürüne gidip “Tatlılar Kralı olup Finlandiya’yı fethetmek
istiyorum” diyerek planlarını ve fikirlerini anlattığında banka müdürünün cevabı
aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A ) Teşebbüs ediniz. Sizin gelecekteki krallığınız için bir miktar parayı riske atabiliriz
B) Teşebbüs etmeyiniz. Planlarınız ve fikirleriniz hayalden ibarettir
C ) Bu plan ve fikirleri kim soktu kafanıza, hiçbir gerçekliği yok
D ) Plan ve fikirleriniz çok güzel ancak bankamızda riske atacak paramız yok
E ) Plan ve fikirleriniz çok güzel ancak biz de pay isteriz karınızdan
23. Önceleri mirasçısı olmayan bazı zenginler ölmeden önce servetlerini kiliseye veya
hayır kuruluşlarına bağışlamayı vasiyet ediyorlardı. Şimdi aydınlanma uğruna ülkenin
çeşitli yerlerindeki varlıklı insanlar hangi amaçla bağış yapıyordu?
A ) Kilise ve hayır kurumları yapılması için
B ) Kütüphane, okuma salonları ve halka ait eğlence yeri olması için
C ) İnsanlara iş imkanı sağlayacak kurumlar yapılması için
D ) Islah evleri ve yetiştirme yurtları yapılması için
E ) Kitaplar yazılması ve insanların bilgilendirilmesi için
24. Yohan Karokep’in hiçbir dayanağı olmadan efendisinin kendisine teslim ettiği
yüksek miktardaki parayı köylülere dağıtmasının ve efendisini acımasızca dövmesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Köylüleri efendisinden daha çok sevmesinden dolayı
B ) Kantarların hileli olması ve efendisinin köylüleri kandırmasından dolayı
C ) Köylülerin gazına gelerek efendisinden nefret etmesinden dolayı
D ) Köylülerin arasında kendi ailesinin de olmasından dolayı
E ) Efendisinin köylülere iyi davranmamasından dolayı
25. Karokep hapisten kaçıp öldürmeye çalıştığı papazın yanına gittiğinde aralarında
nasıl bir konuşma geçer?
A ) Papaz: “Buraya niçin geldiniz?” Karokep: “Sizi öldürmek için.”
B ) Papaz: “Buraya niçin geldiniz?” Karokep: “Af dilemek için.”
C ) Papaz: “Buraya niçin geldiniz?” Karokep: “Günah çıkarmak için.”
D ) Papaz: “Buraya niçin geldiniz?” Karokep: “Eşimi bulmanız için.”
E ) Papaz: “Buraya niçin geldiniz?” Karokep: “Beni saklamanız için.”
26. ‘Kutsal yerlerin yabancılar tarafından aşağılanması ve çiğnenmesi ayıptır.Bu
utanılacak duruma sabretmeyin.Ayaklanın,kutsal yerlerimizi kurtaralım.’ sözleri ile
Haçlı Seferlerinin başlamasına sebep olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Torsten Forsten
B) Thomas Gulbe
C) Pierre’d Amien
D) Robinson Kruzo
E) Grigory Petrov
27. Kitapta Luka Makdonald bir millet için şöyle diyor:’Şayanı hayret bir şekilde
gizemli ve ürkütücü bir millet! Pratik olarak ateist bir millet.İnanarak ateist
değiller.Allah fikrine karşı çıkmıyorlar; hatta onların birçok tanrısı var ve tapıyorlar,
fakat onlarda ilahi eksiklikler var.Onlar, ruh dışında ne ile isterseniz; buhar, elektrik ve
rüzgarla çalışabilen iyi ayarlanmış makineler gibidir.’
Makdonald’ın yukarıda sözünü ettiği millet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin
B) Fin
C) Hint
D) Alman
E) Fransız
28. ‘Beyaz Zambaklar Ülkesi’ kitabında asıl üzerinde durulan şey aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnsanlığın iyiye ulaştırılmasındaki aşamalar.
B) Kötülüklerin iyiye çevrilmesi ve elde edilen mutluluklar.
C) Azmin ne olursa olsun bir gün neticesinin alınacağı.
D) İnsanların yoksulluktan nasıl kurtulacağının reçetesi.
E) Bir milletin kenetlenip topyekün verdiği millet olma savaşı.
29. Kitapta kitap kurtlarını ve sofuları incir ağacına benzeten şahsiyet kimdir?
A) Papaz Makdonald
B) Robinson Kruzo
C) Hz. İsa
D)Hz. Musa
E)Pierre’dAmien
30. Protestan Papaz Makdonald’ın yazdığı ve ateistlerin dahi büyük ilgiyle okuduğu ve
‘Güneşli Kitap’ dedikleri kitabın asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayattan Önemli Notlar
B) Ezeli Mücadele
C) Hatıralarım
D) Bir Köy Rahibinin Notları
E) Aydınlık Ruh
31. Finlandiya hangi ülkenin esaretinden kurtulup Rusya’nın egemenliğine geçmiştir?
A) Almanya
B) İsviçre
C) Norveç
D) Danimarka
E) İsveç
32. Finlandiya kaç yılından itibaren Rusya’nın egemenliğine girmiştir?
A) 1916
B) 1876
C) 1846
D) 1946
E) 1816
33.Helsinkfors’taki Millet Meclisinin açılması sebebiyle genel Fin kongresine davet
edilen kişi kimdir?
A) Grıgory Petrov
B) 1. Aleksandır
C) Petro
D) Petrov
E) Snelman
34. “Snelman’a göre kanunsuzluğun en büyük temsilcisi, öğreticisi kimdir?
A) Memurlar
B) Halk
C) Valiler
D) Kaymakamlar
E) İşçiler
35.Napolyon hangi ülke tarafından esir edilir ve hangi adaya hapsedilir?
A) Rusya – Saint Hellena
B) İngiltere – Saint Hellena
C) Almanya- Saint Josef
D) İsveç – Havana
E) Danimarka – Saint Hellena
36. Bir millet nasılsa devlet adamları da onlar gibidir. Eskiden beri “Nasılsanız öyle
yönetilirsiniz. Her millet, laik olduğu iradeye sahip olur.”denilmiştir. Carlayle’a göre
halk kitlesi cansız bir kil tabakasıdır. Eğer ona bir kahraman eli dokunursa, Hz.
Muhammed, Sokrates gibi bir sanatkar bir büyük adam çıkıp da bu kili eline alacak
olursa ona istediği şekli verebilir. Tarihte Cengiz Han Moğolları toplayarak, Asya
steplerinde milyonlarca insanı yönetimi altına almıştır. Kısaca söylemek gerekirse
milletlerin hatta tüm insanlığın tarihini oluşturan güçlü karakterli büyük
kahramanlardır.
Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Milletler Tarihi
B) Millet ve Kahraman
C) Medeniyet ve Millet
D)Milletlerin Gücü
E)Millet ve Yönetim
37. Her önder, milletin büyüteceği tutuşturucu mumu durumundadır. O, kendi
kişiliğinde milletin genetik özelliklerinden en güzel hasletlerini toplar, bununla
dünyadaki milyonlarca insanın ruhunu tutuşturur. Ancak güneş ışığından yoksun,
bulutlu havalarda hiçbir mercek bir kar tanesini eritmeye, bir su damlasına güç
yetiremez. İsviçre peyniri sadece yüksek dağlarda otlayan ineklerin sütünden
yapılabilir.Hollanda peyniri de zengin otlaklarında beslenen ineklerin sütünden yapılır.
Yukarıdaki metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Liderlik doğuştan getirilen bir özelliktir.
B)Her lider milletinin kaderini belirler.
C)Liderler milletlerin özelliklerini yansıtan kişilerdir.
D)Büyük milletleri büyük toplumlar çıkarabilir.
E)Liderler toplumu arkasından sürükler.
38. “Finlandiya her zaman Rusya ve İsveç tarafından işgal edilme tehlikesi ile karşı
karşıyadır. Güçlü ve kötü niyetli komşularımıza direnebilme için bizim küçük
milletimizin onlardan daha yüksek uygarlığa ulaşması gerekiyor. Ancak o zaman
korkmamamıza gerek kalmayacaktır.”
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Bojkov B) Aleksandır C)Snelman
D)Hellena E)Yarvinen
39. Kral Ncbukadne zor öldü ve oğlu Belsatzar kral olduğunda bin kişiye ziyafet verdi.
Bet Amikdaş’a ait tüm altın kapları alarak onlarla misafirlerine şarap ikram etti. Şarap
içerken bir adam parmağı göründü; hareket ederek duvara bir yazı yazdı. Kral o kadar
korkmuştu ki bacakları titremeye başladı.Fakat yazıyı okuyamadı ve bu yazıyı okuyup
ne anlama geldiğini söyleyene yönetimde yer vereceğini söyledi.
Kralın yukarıdaki belirttiği bu yazıyı aşağıdakilerden hangisi okumuştur?
A)Cervantes B)Daniel C)Alba Dukas
D)Filip E)Medli
40. “Allahın emri ile krallığın sona erdi demek.”
“Terazide tartıldın ve eksik bulundun demek.”
“Krallığın bölündü ve yarısı Medlere, Perslere verildi demek”
Yukarıdaki cümleleri sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangisinin açıklaması durumundadır?
A)Fenes-Tekel-Mene
B)Fenes-Mene-Tekel
C)Tekel-Fenes-Mene
D)Mene-Fenes-Tekel
E)Mene-Tekel-Fenes
“Kitaba uzak kalmak en büyük aldanmışlıktır.”
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ
Başarılar dileriz.
Download