günlük ders planı

advertisement
GÜNLÜK DERS PLANI
Sınıf
: 5-C
Süre
: 40 dk.
Dersin Konusu
: Basit Veri Tabanı Oluşturma
Amaçlar ve Kazanımlar
Amaç:
Basit bir veri tabanı dosyası oluşturabilme
Kazanım:
1. Bir veri tabanının temel özelliklerini açıklar.
2.Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve
birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder
3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.
Yöntem ve Teknikler
: Soru yanıt, Anlatım, serbest çağrımsal düşünce tekniği
Kullanılan Araç Gereçler
: Sınıftaki veya bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayar,
bilgisayar yazılımları (Powerpoint, Access),
Öğrenme
Etkinlikleri
–
Öğretme Dikkat Çekme:
Öğrencilerin dikkatlerini çekmek için onlara “Bilgisayardaki
bilgiler sizce büyük bir veri kaynağını oluşturmaz mı?” sorusu
sorulur. Ardından “Peki verinin ne olduğunu bilen var mı ?”sorusu
yöneltilir.
Güdüleme :
Hedef
kitledeki
öğrencilerin
yaş
grubu
göz
önünde
bulundurulduğunda güdüleme amacı ile bir çizgi karakterinin
resimleri sunumda kullanılarak öğrencilerin derse ilgisi çekilir.
Sunumda veri, veritabanı ne amaçla kullanıldığı ve nasıl
oluşturulduğu hakkında bilgiler verilir.
Dersi dikkatle dinledikleri takdirde, iyi bir veritabanını nasıl
oluşturulduğunun öğrenebilecekleri söylenir.
1
Dersin işlenişi :
1. Öğrencilere veritabanın daha önce ne olduğu bilen
birinin olduğu sorulması
2. Eğer varsa öğrenciden açıklamasını istemesi
3. Powerpoint yardımı ile hazırlanmış olan; Veritabanının
özellikleri, yararları ve hangi amaçla oluşturulduğu
hakkında bilgi veren sunumun izletilmesi
4. Bilgisayarda Access programının açılması ve buradaki
öğelerin öğrencilere tanıtılması.
5. Uygulama sırasında öğrencilere veri, kayıt, alan gibi
kavramların açıklanması
6. Bu kavramlara günlük hayattan örnek verilmesi ve
kendilerinin de bir veri toplama istemeleri halinde
bunun hangi alanda olabileceği sorulması
7. Kendi verdikleri örnekler ile öğrenilen kavramları (veri,
kayıt,
alan
vb.)
bağdaştırmalarının
ve
zihinde
kategoriler oluşturmaları istenmesi
8. En son olarak; bu zihinde yapılan uygulamanın,
veritabanı oluşturularak bilgiye daha kolay ve doğru
şekilde ulaşılabileceğinin söylenmesi
Değerlendirme:
Sınıfa ders sonunda;
Grup değerlendirme :
1. Veri tabanı nedir?
2. Veri Tabanı oluşturma amacı nedir? Ne gibi kolaylıklar
sağlar?
3. Veri tabanı programı nerelerde kullanılır?
soruları sorulması
GENEL ÖZET
:
Öğrencilerin dikkatlerini çekmek için sorular sorulduktan
sonra sunumla derse başlanır. Veritabanının özellikleri,
yararları ve hangi amaçla oluşturulduğu hakkında bilgi veren
sunumun izletildikten sonra örnek verilmesi istenir dersin
sonunda da sınıfa sorular yöneltilerek grup değerlendirmesi
yapılır.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
:
2
Download
Study collections